Parkzone F27 painted nose. - Trykk på bildet for å lukke